Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke

 

Tietopankki

Etusivu :: Tietopankki :: Suunnittelu

Suunnittelu

Yksittäisen jätevesijärjestelmän uusimisen onnistumiseen vaikuttavat suunnittelu, asennus ja ennen kaikkea toimiva huolto ja ylläpito. Suunnittelun tarkoitus on valita, mitoittaa ja räätälöidä kiinteistön maastoon ja asukkaiden käyttöön sopiva järjestelmä. Tarkoituksena on tehdä valinta koko järjestelmän elinkaarta ajatellen.

Asetus edellyttää että rakennettavalle tai kunnostettavalle jätevesijärjestelmälle laaditaan suunnitelma, joka liitetään rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen tai rakentamista koskevaan ilmoitukseen. Suunnitelman vaatimukset ovat melko yksityiskohtaisia ja suunnittelussa on huomioitava myös Suomen rakentamismääräyskokoelma Käytännössä vaatimusten täyttämiseksi tarvitaan ammattimaista suunnittelua.

Suunnittelijan työhön kuuluu

  • tutustua kiinteistön luonnonolosuhteisiin sekä asukkaiden tarpeisiin ja toiveisiin: siis käydä kiinteistöllä, tehdä mittauksia, kerätä tietoa
  • tiedostaa kunnan määräykset ja ohjeet: olla yhteydessä viranomaisiin
  • puntaroida eri vaihtoehtojen soveltuvuutta kiinteistölle 
  • valita sopivin vaihtoehto yhdessä asukkaiden kanssa, sekä mitoittaa ja "räätälöidä" järjestelmä kiinteistön tarpeisiin
  • laatia asianmukaiset asiakirjat

Viime aikoina on havaittu puutteita uusienkin jätevesilaitteiden toimivuudessa - yksi osaselitys asialle on puutteet suunnittelussa:

Kuka sitten on pätevä tekemään suunnitelmia?

Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijalle on määritelty koulutus- ja työkokemusvaatimukset ja luotu todentamisjärjestelmä (ks. Suomen LVI-liitto →pätevyydet).

Koulutusta haja-asutuksen jätevesien käsittelystä järjestää mm. Hämeen ammattikorkeakouluSuomen Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry:n jäsenyhdistyksien hankkeet sekä Valonian jätevesiosasto.

Ammatikseen suunnitelmia tekeviä voit etsiä alan yrittäjien hakukoneesta.

 


På svenska 


 Lisätietoa:

Maankäyttö- ja rakennuslaki (finlex.fi)

Suomen rakentamismääräyskokoelma (ym.fi)

Haja-asutuksen jätevedet - Lainsäädäntö ja käytännöt ( YO 2017): asiaa jätevesijärjestelmän suunnittelusta (s. 28-34) ja rakentamisesta ja luvista (s. 50-56)

Mallisuunnitelma
Huom! Mallisuunnitelmaa saa vapaasti jakaa neuvontamateriaalina sekä sähköisesti että tulosteina!