Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke

 

Tietopankki

Etusivu :: Tietopankki :: Oma järjestelmä

Puhdistus omalla tontilla

Ennen kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamista kannattaa aina tarkistaa, olisiko mahdollista liittyä kunnalliseen viemäriverkostoon tai useamman kiinteistön yhteiseen puhdistamoon esim. vesiosuuskunnan kautta.

Jos jätevesi puhdistetaan omalla tontilla, on ensiarvoisen tärkeää suunnitella, mitoittaa ja huoltaa järjestelmä oikein. Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä saadaan toimintakykyiseksi ammattitaitoisella suunnittelulla, jossa huomioidaan tontin luonnonolosuhteet sekä asukkaiden tuottaman jäteveden määrä ja laatu sekä mahdollisesti olemassa olevat rakenteet. Yhtä tärkeää on oikeanlainen käyttö ja huolto

Helpointa ja ympäristöystävällisintä jäteveden puhdistaminen tontilla on, jos WC-jätöksiä ei huuhdella viemäriin. Vesivessan sijaan käytetään kuivakäymälää, jolloin puhdistuksen kannalta vaativia ”mustia” jätevesiä ei synny lainkaan. Keittiössä ja kylpyhuoneessa syntyvät pesuvedet eli ”harmaat” jätevedet ovat määrältään ja laadultaan helpommin puhdistettavissa hajajätevesiasetuksen säätämällä tavalla. Lue lisää..

Jos WC-vesiä kuitenkin kiinteistöllä syntyy, ne voidaan useasti johtaa erikseen muusta jätevedestä umpisäiliöön. Varsinkin uudisrakennuksissa kannattaa alusta lähtien järjestää käymälän jätevesiviemäröinti erikseen talon ulkopuolelle asti. Näin ollen talon sisäiset putkijärjestelyt eivät rajoita käsittelyvaihtoehtoja. Myös olemassa olevan rakennuksen putkitus kannattaa selvittää, koska n. 40 % rakennuksista on tämä "kaksivesi-" tai "erillisviemäröinti" jo valmiina ja lisäksi osassa kohteista se on mahdollista järjestää melko pienin kustannuksin.

Käytössä olevasta jätevesijärjestelmästä on oltava kirjallinen selvitys, jota säilytetään kiinteistöllä. Selvitys kannattaa tehdä tai teettää, koska se on rahan arvoinen paperi:

  • siitä selviää nykyisen järjestelmän rakenne, toimintaperiaate sekä kunto, jota muuten on hankala arvioida, koska rakenteet sijaitsevat maan alla.
  • siitä selviää järjestelmän uudistamistarve.
  • siitä selviää huoltotarve.
  • sen pohjalta voidaan tehdä järkevä suunnitelma järjestelmän uudistamiseksi, mahdollisesti olemassa olevia rakenteita hyödyntäen.
  • omistussuhteen muuttuessa tieto siirtyy eteenpäin varmasti.

Jos nykyinen järjestelmä kaipaa uudistamista, on parasta kääntyä ammattilaissuunnittelijan puoleen. Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai uudistaminen vaatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen luvan. Uudistamisen tullessa kyseeseen vaaditaan yleensä toimenpidelupa ja uudisrakennusten kohdalla jäteveden käsittely ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä. Ole yhteydessä siis kuntaan! Jäteveden käsittelyn vaihtoehdoista voit lukea Jätevesiopas-sivustolta, mutta huomaa, että kunnilla voi olla omia, asetuksesta poikkeavia määräyksiä!


Mitä jätevesijärjestelmä maksaa? Ekologiset vaihtoehdot ovat edullisimpia. Tämän selvitti Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry: Selvitys eri jätevesijärjestelmien hankkimiskustannuksista, järjestelmän vuotuiseen ylläpitoon kohdistuvista kustannuksista ja huoltotarpeesta jätevesiasetukse tavoitteisiin pääsemiseksi (pdf, 37 sivua)

Toimivatko haja-asutusalueen jätevesien pienpuhdistamot jätevesiasetuksen vaatimusten mukaan?

 Järjestelmät

Kuva: Yleisimpiä jätevesijärjestelmiä


På svenska 


 

Lisätietoa:

Jätevesiopas -verkkosivustolta opastusta kiinteistön jäteveden käsittelyyn

JÄTEVESIOPAS -esitteessä em. lyhyesti

Alan ammattilaisen hakukoneesta löydät sinua lähinnä toimivan jätevesiammattilaisen

Kuntatieto -hakukoneesta löydät kuntasi määräykset jätevesiasioissa

Kuivakäymäläseura Huussi ry neuvoo kuivakäymäläasioissa

Suomen ympäristökeskuksen puhdistamosivusto

Suomen ympäristökeskuksen sivusto kompostikäymälöistä