Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke

 

Tietopankki

Etusivu :: Tietopankki :: Kuivakäymälä

Vedetön käymälä

Helpointa ja ympäristöystävällisintä jäteveden puhdistaminen tontilla on, jos WC-jätöksiä ei huuhdella viemäriin. Vesivessan asemasta käytetään vedetöntä tai vähävetistä käymälää. Puhdistettavaksi jäävät vain keittiössä ja kylpyhuoneessa syntyvät pesuvedet.

Edut: 

  • Jätevesiongelma on puoliksi ratkaistu, jätevesien kuutiomäärä minimoituu, ravinnetasot pienenevät ja ulostebakteerit eivät sekoitu veteen
  • Jätevesijärjestelmän investointi- ja huoltokuluja säästyy, kun pelkille pesuvesille riittää kevyempikin puhdistusjärjestelmä
  • Lopputuotteen tilavuus on pieni, mikä helpottaa käsittelyä ja harventaa mahdollista kuljetusta
  • Lopputuote on parhaimmillaan hyödyke (puutarhamultaa) eikä jatkokäsittelyä vaativa jäte (lietettä)
  • Toimintahäiriöt (jäätyminen tms.) jäävät vähäisiksi, vaikka kiinteistö olisi vain lomakäytössä
  • Ympäristöystävällinen: puhdas vesi säilyy puhtaana ja jätevesien puhdistuksen aiheuttama luonnonvarojen ja energian kulutus minimissä

Vedetön käymälä (kuivakäymälä) voi olla esimerkiksi kompostoiva, haihduttava, pakastava tai polttava. Oleellista on, että uloste ja virtsa eivät pääse lainkaan jätevesiviemäriin. Käymälätuote käsitellään omana jakeenaan tontilla tai muualla. Kompostoiva käymälä on erityisen ympäristöystävällinen, koska jätökset käsitellään paikan päällä luonnollisella tavalla, joskin kontrolloidusti. Lisäominaisuutena vedettömässä käymälässä voi olla virtsan erottelu.

Vähävetinen käymälä kuluttaa vain noin puoli litraa vettä huuhtelukertaa kohden. Myöskään vähävetisen käymälän tuottamaa jätettä ei lasketa viemäriin. Vertailun vuoksi mainittakoon, että tavallinen vesivessa muuttaa 5-10 litraa puhdasta vettä jätevedeksi jokaisella huuhtelukerralla. 

 


På svenska 


 

huussi

Kuva: Moderni kuivakäymälä.

Lisätietoa:

Jätevesiopas: vedettömät ja vähävetiset käymälät

Käymäläseura Huussi ry: Käyttökokemuksia kuivakäymälöistä

Suomalaiset kuivakäymälät -esite (pdf, 1,7Mt)

Suomen ympäristökeskus: kompostoivat kuivakäymälät

Kretsloppsanpassade avloppslösningar i Åboland - raportti ravinteiden kierron mahdollistavista järjestelmistä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Kompostoivien kuivakäymälöiden hintavertailu

 

Ruotsin malliin (http://www.avloppsguiden.se/):

Olika typer av toaletter - erilaisten käymälöiden kompakti vertailu

Toaletter för källsortering - alipainekäymälät ja virtsanerottelu

Ta hand om urin, latrin och slam på din egen tomt - miten kuivakäymälätuotteita käytetään omalla tontilla