Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke

 

Hankkeet

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeet perustuvat Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön strategiaan 2009-2013 ja uuteen strategiaan 2014-2021, jotka on hyväksytty alueen kaikissa kunnissa. Hankkeita rahoittavat alueemme kunnat vapaaehtoisella lisäjäsenmaksullaan Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ssä. Kuntarahaa vastaan haetaan määräajoin rahoitusta ulkopuolisilta tahoilta, joista Uudenmaan ELY-keskus on viime vuosina ollut merkittävin. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry toimii hankkeiden koordinaattorina.

Kuntien yhteistyö hajajätevesiasioissa on alkanut jo vuonna 2004 kun nk. hajajätevesiasetus astui voimaan. Yhteistyön merkeissä järjestettiin suunnittelijakoulutusta, yleisötilaisuuksia, laadittiin yhteisiä lomakkeita ja ohjeita sekä verkkosivut.

  • Vuosina 2007-2011 yhteistyötä toteutettiin kehittämishankkein:
  • Vuodesta 2012 lähtien kehittämishankkeista tuttua kartoitus- ja neuvontatyötä on jatkettu  ympäristöministeriön jätevesineuvonta-avustusten rahoituksella.

 

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke tekee tiivistä yhteistyötä mm. Jässi-jätevesihankkeen kanssa.

 kurkkaus


På SvenskaLisätietoa: