Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke

 

Tietopankki

Etusivu :: Tietopankki

Tietopankki

Haja-asutuksen jätevesien käsittely on laaja aihe-alue. Tähän tietopankkiin on kerätty lyhyesti tärkeimmät jätevesien käsittelyyn vaikuttavat seikat omille alasivuilleen.

Hankkeet sivulta löytyvät lyhyet kuvaukset Länsi-Uudellamaalla tehdyistä haja-asutuksen jätevesineuvontahankkeista.  

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö on koottu Jätevesilaki sivulle. 

Kartoitustuloksista löytyy tietoa jäteveden käsittelyn tilasta Länsi-Uudellamaalla.

Kuivakäymälä sivulta löytyy tietoa vedettömistä ja vähävetisistä käymälöistä.

Hyödylliset esitteet ja lyhyet kirjalliset materiaalit on koottu Neuvontamateriaaleihin.

Oma järjestelmä sivulla on lisätietoa jätevesien käsittelystä omalla tontilla.

Suunnittelu sivulta löytyy tietoa jätevesijärjestelmien suunnittelusta ja suunnitelman vaatimuksista

Yhteisistä jätevedenkäsittely ratkaisuista on lisätietoa Vesiosuuskunnat sivulla.

 

 tietopankki