Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke

 

Tiedotteet

Etusivu :: Tiedotteet :: Koskeeko jätevesijärjestelmien uudistamisen siirtymäaika kiinteistöäsi?
08.07.2019

Koskeeko jätevesijärjestelmien uudistamisen siirtymäaika kiinteistöäsi?

Koskeeko jätevesijärjestelmien uudistamisen siirtymäaika kiinteistöäsi?
Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien tulisi täyttää lainsäädännön puhdistusvaatimukset ranta- ja pohjavesialueilla viimeistään 31.10.2019.

Asian selvittäminen lähtee kiinteistön sijainnin tarkastelusta. Siirtymäaika on voimassa, jos jätevettä muodostava rakennus on alle 100 metrin etäisyydellä meren tai vesistön (mm. järvi, joki, puro ja lampi) keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella. Näillä alueilla sijaitsevien, ennen vuotta 2004 rakennettujen, kiinteistöjen tulisi täyttää lainsäädännön peruspuhdistusvaatimukset (kuormitus vähenee 80 % orgaanisen aineen, 70 % kokonaisfosforin ja 30 % kokonaistypen osalta) 31.10.2019 mennessä. Suomen ympäristökeskus (SYKE) on tehnyt palveluita sijainnin tarkistamiseksi. Vesihuoltotulkki tarkastelee tilannetta osoitteen perusteella ja antaa myös ehdotuksen kiinteistölle parhaiten soveltuvista ja taloudellisimmista jätevesien-käsittelyvaihtoehdoista. Myös erillinen karttapalvelu haja-asutuksen siirtymäaika-alueista on saatavilla.

Sijainnin lisäksi uudistamistarpeeseen vaikuttaa kiinteistön varustelutaso. Jos käytössä on vedetön käymälä (esimerkiksi ulkohuussi) ja pesuvesiä syntyy suurin piirtein sen verran kuin jaksaa kantaa, voidaan ajatella että syntyvät jätevesimäärät ovat niin pieniä, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista. Nämä jätevedet voi johtaa käsittelemättäkin hallitusti maaperään esimerkiksi kivipesän tai imeytyskaivon kautta. Tällaisia kohteita eivät koske lainsäädännön puhdistusvaatimukset eikä sitä kautta siirtymäaikakaan. Jos taas kiinteistöllä on erilaista vesivarustelua, kuten vesiwc, suihku tai tiski- tai pesukone, muodostuu jätevesiä sen verran, että niitä täytyy puhdistaa asianmukaisesti. Tällöin pelkkä maaperään johtaminen tai saostuskaivokäsittely ei ole riittävä järjestelmä, vaan sitä tulee tehostaa. Vaihtoehtoja jätevesien käsittelylle on paljon ja kullekin kiinteistölle sopivin ratkaisu löytyy yhdessä pätevän suunnittelijan kanssa.

Länsi-Uudellamaalla on arvion mukaan 5000 – 7000 uudistamistarpeessa olevaa kiinteistöä siirtymäajan piirissä. Haja-asutusalueen asukkaan ei kannata jäädä asiassa yksin, vaan oman kiinteistön jätevesitilanne voi tarkastella jätevesineuvojan kanssa. LINKKI-hankkeen neuvojat tekevät käyntejä lokakuulle asti ja heidän yhteystietonsa löytyvät täältä. Neuvojat ovat tavattavissa myös erilaisissa kesätapahtumissa:

 

 

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä kuntien yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja lisätietoa hankkeesta löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.hajavesi.fi 

Lisätietoja / tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl hankekoordinaattori / projektkoordinator
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry / Västra Nylands vatten och miljö rf
0504474993
virve.stahl@luvy.fi


Lähettäjä
Virvestahl
08.07.2019
Viimeksi muokattu
08.07.2019