Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke

 

Tiedotteet

Etusivu :: Tiedotteet :: Haja-asutuksen jätevesineuvontaa kohdennetaan jatkossakin herkille alueille
28.04.2017

Haja-asutuksen jätevesineuvontaa kohdennetaan jatkossakin herkille alueille

Haja-asutuksen jätevesineuvontaa kohdennetaan jatkossakin herkille alueille
Hajajätevesiviikko 24.-30.4. kannustaa laittamaan jätevesiasiat kuntoon

Haja-asutuksen jätevesienkäsittelyä koskevan lainsäädännön muutokset ovat pitkän keskustelun jälkeen tulleet voimaan 3.4.2017. Suurin muutos koskee järjestelmien uudistamisen aikataulua. Jatkossa kunnostukset ovat määräaikaan sidottuja vain luokitelluilla pohjavesialueilla sekä 100 metrin etäisyydellä rannasta, joilla siirtymäaikaa jatkettiin 31.10.2019 asti. Puhdistusvaatimus on voimassa muillakin alueilla, mutta jätevesijärjestelmä kunnostetaan viimeistään vasta muun remontin yhteydessä. Uusien säädösten voimaantulon johdosta neuvonnan tilanne on aikaisempiin vuosiin verrattuna selkeämpi, vaikkakin haasteita tuo uudistamisen perustelujen painopisteen siirtyminen yhä enemmän vaikeasti hahmotettaviin jäteveden ympäristövaikutuksiin.

LINKKI-hankkeessa jätevesineuvontaa on alusta asti kohdennettu pilaantumisen kannalta herkille alueille ja näin tehdään myös vuonna 2017. Neuvonta-alueet on valittu yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja ne painottuvat tänä vuonna ranta-alueille. Kyseisten alueiden asukkaita lähestytään kirjeellä, jossa tarjotaan maksutonta kartoitus- ja neuvontakäyntiä. Käynnillä neuvoja katsoo yhdessä asukkaan kanssa jäteveden käsittelyn nykytilanteen ja antaa neuvot järjestelmän parantamiseksi ja huoltamiseksi. Käynnillä kiinteistönomistaja saa myös kirjallisen arvion järjestelmänsä uudistamistarpeesta sekä kattavan neuvontapaketin. Neuvojat lähtevät kesäkuun alussa liikkeelle Inkoon rannikolla, Karkkilassa Vuotinaisella ja Valkjärvellä sekä Kirkkonummen Vitträskin ja Svartvikin alueilla. Myöhemmin neuvojat siirtyvät mm. Kirkkonummen Långvikiin, Lohjan Nummijärvelle sekä Raaseporin joen valuma-alueelle. Käyntejä tehdään loka-marraskuulle asti ja käyntien aikataulut tarkentuvat hankkeen verkkosivuille http://hajavesi.fi/fi/kalenteri.

LINKKI-hanke osallistuu valtakunnalliseen Hajajätevesiviikkoon facebook-kampanjalla. Tätä ympäristöministeriön koordinoimaa teemaviikkoa on vietetty huhtikuun viimeisellä viikolla. Hajajätevesiviikon tarkoituksena on edistää jätevesien hyvää käsittelyä haja-asutusalueilla: lähivedet kiittävät, kun jätevesiasiat laitetaan kuntoon. Viikon aikana tiedotetaan haja-asutuksen jätevesienkäsittelyn ajankohtaisista aiheista sekä järjestetään erilaisia tapahtumia ympäri Suomea. LINKKI-hankkeen hajajätevesiviikkoa voi seurata Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Facebookissa. Lisätietoa hajajätevesiviikon tapahtumista ja materiaaleista ympäristöministeriön sivulla .

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä kuntien kanssa. Kartoitus- ja neuvontakäyntejä on toteutettu lähes 6 000 kiinteistöllä vuodesta 2009. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja neuvojina ovat Henri Virkkunen, Hanna Keinänen, Virve Ståhl, Jenny Wikström ja Linnea Skogberg. Neuvojatiimi täydentyy alkukesästä. Jos tarvitset neuvoja haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskien tai haluat pyytää neuvojaa käymään kiinteistölläsi, niin voit olla yhteydessä hankkeen neuvojiin. Heidän yhteystietonsa löytyvät hankkeen verkkosivuilta osoitteesta http://hajavesi.fi/fi/yhteystiedot/ota_yhteytta.


Lähettäjä
28.04.2017