Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke

 

Neuvonta

Etusivu :: Neuvonta :: Kartoitus- ja neuvontakäynti

Kartoitus- ja neuvontakäynnit

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen kiinteistökohtainen neuvonta perustuu aiemmissa hankkeissa kehitettyyn kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamalliin.

Kartoitus- ja neuvontakäynnit mahdollistavat yhtäaikaisesti asukkaiden puolueettoman ja tapauskohtaisesti räätälöidyn neuvonnan ja asiantuntevan tiedonkeruun haja-asutuksen jätevesijärjestelmiä koskien. Toimintamallin lähtökohtana on, että kiinteistökäynnit tehdään systemaattisesti alueittain ja sitä voi verrata vaikkapa nuohoojatoimintaan: asukkaille lähetetään kirje jossa ehdotetaan ajankohtaa ilmaiselle kiinteistökäynnille. Kiinteistökäynti on vapaaehtoinen ja asukkaalla on mahdollisuus myös esittää hänelle paremmin sopivaa ajankohtaa.

Kartoitus- ja neuvontakäyntien kohdealueet valitaan yhdessä kuntien kanssa. Tarkoituksena on kohdistaa käynnit jätevesien kannalta erityisen herkille alueille, kuten pohjavesi- ja ranta-alueille sekä tiiviisti asutuille alueille. Kartoitus- ja neuvontakäynneillä kerätty tieto annetaan myös sovittaessa kunnalle tiedoksi, jolloin saadaan parempi kokonaiskäsitys herkkien alueiden tilanteesta.

Kartoitus- ja neuvontakäynnillä

  • Kartoitetaan jätevesien käsittelyn nykytilanne (jäteveden syntyminen ja käsittely)
  • Verrataan tilannetta lainsäädännön vaatimustasoon ja tehdään johtopäätös uudistamis- ja/tai kunnostamistarpeesta, paikalliset ympäristöolosuhteet otetaan huomioon
  • Neuvotaan lainsäädännöstä, uudistamistarpeesta, etenemistavasta ja huoltotoimista tapauskohtaisesti
  • Annetaan kirjallinen arvio uudistamistarpeesta sekä räätälöity neuvontapaketti
  • Neuvoja ja neuvontamateriaalia annetaan tarvittaessa myös muista tarpeellisista jätevesiasioista

Käynnillä asukas saa siis hänen tilanteeseensa räätälöidyt neuvot ja askelmerkit sekä suullisesti että kirjallisesti!

 lomake

Kuva: Kartoitus- ja neuvontakäynnillä annetaan kirjallinen arvio uudistamistarpeesta. Arvio tehdään neliportaisesti: akuutti uudistamistarve, pienimuotoiset korjaukset ja/tai seuranta, järjestelmä kunnossa, vähäinen jätevesimäärä/ei puhdistusvaatimusta.