Yhteystiedot

Kunta Luumäki
Käyntiosoite Linnalantie 33
Postiosoite PL 13
Postinumero ja postitoimipaikka 54501 Taavetti
Sähköpostiosoite kunta@luumaki.fi
Puhelinnumero 05 - 672 211

WWW-sivut

www.luumaki.fi

Rakennusvalvonta

Luumäen tekninen osasto

Ymparistövalvonta

Luumäen ympäristönsuojelu

Vesihuoltolaitos

Luumäen vesilaitos

Yhteyshenkilö jätevesiasioissa

Rakennustarkastaja Antti Tuuva 0400 - 519 232 antti.tuuva@luumaki.fi
Ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen 040 - 568 6818 juha.tervonen@luumaki.fi

Jätevesineuvonta

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n NEUVO-hanke

Määräykset ja ohjeet

Rakennusjärjestys

Luumäen rakennusjärjestys

Jätehuoltomääräykset

Luumäen jätehuoltomääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

-

Ohje jätevesien käsittelyyn

Jätevesiasetuksen soveltaminen Luumäen kunnassa

Muut asiakirjat

-

Lomakkeet

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Toimenpidelupahakemus

Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta

Vesihuollon kehittäminen

-

Takaisin kuntahakuun