Yhteystiedot

Kunta Kotka
Käyntiosoite Kustaankatu 2
Postiosoite PL 205
Postinumero ja postitoimipaikka 48101 KOTKA
Sähköpostiosoite kirjaamo(a)kotka.fi
Puhelinnumero (05) 234 4218 tai (05) 234 5224

WWW-sivut

www.kotka.fi

Rakennusvalvonta

Kotkan rakennusvalvonta

Ymparistövalvonta

Kotkan ympäristönsuojelu

Vesihuoltolaitos

Kymen Vesi Oy

Yhteyshenkilö jätevesiasioissa

LVI - tarkastusinsinööri Arto Karhunen0400 - 551 091 arto.karhunen@kotka.fi
Ympäristöpäällikkö Heli Ojala 044 - 702 4805 heli.ojala@kotka.fi
Ympäristötarkastaja Heli Kiviranta 044 - 702 4803 heli.kiviranta@kotka.fi
RakennustarkastajaVesa Yrjönen0400 - 556 058vesa.yrjonen@kotka.fi

Jätevesineuvonta

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n NEUVO-hanke

NEUVO-hanke Facebookissa

Määräykset ja ohjeet

Rakennusjärjestys

Kotkan rakennusjärjestys

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset (Kymen jätelautakunta)

Ympäristönsuojelumääräykset

Kotkan ympäristönsuojelumääräykset

Ohje jätevesien käsittelyyn

-

Muut asiakirjat

Suomen ympäristökeskuksen laatima "Hyvä jätevesien käsittely" -esite

Lomakkeet

Viemärin/käymälän rakentamisilmoitus
Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon
Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä

Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä

Hakemus toimenpide-, rakennus- ja maisemointilupaa varten

Vesihuollon kehittäminen

Kymenlaakson vesihuollon kehittämissuunnitelma

Takaisin kuntahakuun