Yhteystiedot

Kunta Vantaa
Puhelinnumero 09 83 911 (Vaihde)

WWW-sivut

Vantaa

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Ymparistövalvonta

Ympäristökeskus

Vesihuoltolaitos

HSY Vesihuolto

Jätevesineuvonta

Jätevesineuvontahankkeet Vantaalla

Määräykset ja ohjeet

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

Ohje jätevesien käsittelyyn

Jätevesien käsittelyohje Vantaan haja-asutusalueilla

Muut asiakirjat

Lomakkeet

Rakennuslupahakemuksen liitteenä esitettävä selvitys käyttövesi- ja jätevesijärjestelmistä

Selvitys käyttövesi- ja jätevesijärjestelmästä olemassa olevassa asuinrakennuksessa

Jätevesijärjestelmien tarkastuspöytäkirja

Vesihuollon kehittäminen

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat HSY Vesihuolto

Takaisin kuntahakuun