Yhteystiedot

Kunta Nurmijärvi
Postiosoite PL 37
Postinumero ja postitoimipaikka 01901 NURMIJÄRVI
Sähköpostiosoite kunta@nurmijarvi.fi
Puhelinnumero 09 250 021

WWW-sivut

Nurmijärvi

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Ymparistövalvonta

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Ympäristönsuojelu

Vesihuoltolaitos

Vesihuolto

Jätevesineuvonta

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Nurmijärvellä 2014

Määräykset ja ohjeet

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

Ohje jätevesien käsittelyyn

Haja-asutuksen jätevedet Nurmijärvellä

Muut asiakirjat

Lomakkeet

Jätevesijärjestelmien selvitys

Jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja

Vesihuollon kehittäminen

Nurmijärven vesihuollon kehittämissuunnitelma

Vesiosuuskunnat Nurmijärvi

Takaisin kuntahakuun