Yhteystiedot

Kunta Espoo
Postiosoite PL 1
Postinumero ja postitoimipaikka 02070 ESPOON KAUPUNKI
Puhelinnumero 09 81621, Vaihde 09 8162 5100, Tekninen ja ympäristötoimi, Asiakaspalvelu

WWW-sivut

Espoo

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontakeskus

Ymparistövalvonta

Ympäristövalvonta

Vesihuoltolaitos

HSY Vesihuolto

Yhteyshenkilö jätevesiasioissa

Vesiensuojelu

Jätevesineuvonta

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Espoossa 2014

Määräykset ja ohjeet

Rakennusjärjestys

Espoon kaupungin rakennusjärjestys

Jätehuoltomääräykset

Pääkaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

Ohje jätevesien käsittelyyn

Haja-asutuksen jätevedet espoo.fi sivustolla

Muut asiakirjat

Lomakkeet

Jätevesijärjestelmien selvitys

Jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja

Vesihuollon kehittäminen

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat HSY Vesihuolto

Takaisin kuntahakuun