Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke

 

Tilannekatsaukset

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen kartoitus- ja neuvontakäynneillä kerätyn tiedon pohjalta koottaan vuosittain selvitys haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyvien määräysten noudattamisen tilasta hankealueella. Nämä selvitykset ovat nimeltään tilannekatsauksia, ja niissä käydään läpi kunakin vuonna kartoitettujen kiinteistöjen tilanne jätevesienkäsittelyn osalta.

Raporteista löytyy tietoa mm. läpikäydyillä kohteilla kartoitetuista jätevesijärjestelmistä, niiden uudistamistarpeesta sekä dokumentaation tilasta. Kiinteästi asuttuja ja vapaa ajan käytössä olevia kohteita käsitellään omissa osuuksissaan ja kunkin vuoden tuloksia verrataan aikaisempien vuosien tuloksiin.

Tilannekatsauksia on tehty vuodesta 2009 lähtien ja ne on julkaistu Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen loppuraporttien yhteydessä.

 • Tilannekatsaus 2017
  • Kartoittettuja kiinteistöjä 816 kpl ja kohteita 875 kpl, toteuma 68,5 %
  • Kartoitettuja alueita 16 kpl, joista kahdella neuvontaa jatkettu edellisiltä vuosilta
 • Tilannekatsaus 2016
  • Kartoitettuja kiinteistöjä 1260 kpl ja kohteita 1402 kpl, toteuma 71 %
  • Kartoitettuja alueita 33 kpl, joista kuudella neuvontaa jatkettu edellisiltä vuosilta
 • Tilannekatsaus 2015
  • Kartoitettuja kiinteistöjä 904 kpl ja kohteita 965 kpl, toteuma 67 %
  • Kartoitettuja alueita 23 kpl, joista yhdellä neuvontaa jatkettu edelliseltä vuodelta
 • Tilannekatsaus 2014
  • Kartoitettuja kiinteistöjä 901 kpl ja kohteita 981 kpl, toteuma 77 %
  • Kartoitettuja alueita 20 kpl, joista kahdella neuvontaa jatkettu edellisiltä vuosilta
 • Tilannekatsaus 2013
  • Kartoitettuja kiinteistöjä 1009 kpl ja kohteita 1101 kpl, toteuma 77 %
  • Kartoitettuja alueita 26 kpl
 • Tilannekatsaus 2012
  • Kartoitettuja kohteita 998 kpl, toteuma 81 %
  • Kartoitettuja alueita 22 kpl
 • Tilannekatsaus 2011
  • Kartoitettuja kohteita 560 kpl, toteuma 82 %
  • Kartoitettuja alueita 15 kpl
 • Lähtötilanne 2010
  • Kattaa vuodet 2009 ja 2010
  • Kartoitettuja kohteita yhteensä 588, toteuma 61,3 %
  • Kartoitettuja alueita yhteensä 19 kpl
 • Raportti kartoitus- ja neuvontakäynneistä 2009
  • Raportti Raaseporissa, Lohjalla, Nummi-Pusulassa ja Siuntiossa tehdyistä jätevesikartoituksista ja neuvontatyöstä
  • Neuvonnan pilotti-hanke
  • Kartoitettuja kiinteistöjä 173 kpl ja kohteita 183 kpl, toteuma n. 29 %
  • Kartoitettuja alueita 11 kpl
 •